Mgr. Adam Muras

Bakalářská práce

Suburbanizace v severomoravské obci Čeladná

Suburbanization in the North-moravian village Celadna
Anotace:
Tato bakalářská diplomová práce se zaměřuje na problematiku suburbanizačních procesů, ke kterým dochází od přelomu tisíciletí v severomoravské obci Čeladná, a jejich zasazení do kontextu suburbanizace jinde na Ostravsku a v České Republice. Analyzuje, proč se právě Čeladná stala jakýmsi suburbanizačním „ostrůvkem“ na mapě Ostravska – regionu, v němž jinak (ve srovnání s Prahou, Brnem či Plzní) dochází …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the issue of processes of suburbanisation that occur since the turn of the millennium in the northern Moravian village Celadna, and its contextualization to suburbanisation elsewhere in Ostrava region and Czech Republic. It analyzes, why Čeladná became an “island of suburbanisation” on the map of Ostrava region, where this process does not prove to be as significant …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2013
  • Vedoucí: Dr. Aleš Burjanek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Nový, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií