Bc. Vít Zemánek

Diplomová práce

Hodnocení soběstačnosti pacientů po cévní mozkové příhodě s obezitou po fyzioterapii a ergoterapii

Evaluation of functional independence in patients after stroke with obesity after physiotherapy and occupational therapy
Anotace:
Cílem této diplomové práce bylo posoudit vliv prováděné fyzioterapie a ergoterapie u pacientů po cévní mozkové příhodě s obezitou hospitalizovaných na Doléčovacím a rehabilitačním oddělení FN u sv. Anny v Brně, a to pomocí testu funkční míry nezávislosti (Functional Independence Measure, FIM). Sledovaný soubor vytvořený za účelem vypracování této diplomové práce tvořilo 30 pacientů po cévní mozkové …více
Abstract:
The aim of the thesis was to evaluate the effect of a physiotherapy and occupational therapy at patients who both suffered from having had a stroke and obesity. These patients were hospitalized in DRO at the hospital of St. Anna of Faculty of Medicine in Brno. The effect was tested by using the Functional Independence Measure (FIM). Monitored sample of patients consisted of thirty patients who suffered …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Polonyiová
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta