Mgr. Aneta Chowanioková

Diplomová práce

Probační a mediační služba se zřetelem na postavení úředníků a asistentů

Probation and Mediation Service with Regard to the Status of Officials and Assistants
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou PMS ČR. Cílem práce je analyzovat a následně srovnat statistická data týkající se činnosti dvou středisek PMS za posledních pět let a dále s využitím kvantitativního výzkumu, přesněji techniky dotazníkového šetření, zjistit povědomí veřejnosti o této problematice v rámci dvou oblastí. Teoretická část je zaměřena na úvod do problematiky PMS ČR, vymezení základních …více
Abstract:
The diploma thesis deals with PMS CR. The aim of this work is to analyze and subsequently compare statistical data concerning the activities of two PMS centers over the last five years. Furthermore, using quantitative research, more precisely questionnaire survey techniques, to determine public awareness of this issue in two areas. The theoretical part is focused on the introduction to the issue of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/q3hd1/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Vomlela, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě