Bc. Štěpán JIRÁSKO

Master's thesis

Vizuální styl art-kina

Corporate identity of art-cinema
Abstract:
Diplomová práce na téma Vizuální styl art-kina pomocí teoretického rozdělení a marketingové strategie ukazuje postup, jenž předcházel samotné praktické části, tedy vytvoření vizuální identity. Při popisování praktické fáze se snaží nastínit hlavní kritéria samotné tvorby a využití všech získaných informací.
Abstract:
This Diploma thesis on the Corporate idetity of art-cinema by teoretici distribution and marketing strategi shows process, that preceded of actual practice, create of the visual identity. In describing of the practical phase wants to explain the main rules of the creation and use all of obtained informations.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: ak.malíř Pavel Beneš

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

JIRÁSKO, Štěpán. Vizuální styl art-kina. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (MgA.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Master programme / field:
Fine Art / Graphic Design

Theses on a related topic