Bc. Zuzana Bakalová, DiS.

Diplomová práce

Asistovaný kontakt rodiče s dítětem/dětmi při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Assisted custody transition of parents with child/children in terms of providing social activation services to families with children
Anotace:
Diplomová práce se zabývá informovaností o službě asistovaných kontaktů a informovaností o oblastech, které na ni bezprostředně navazují a asistované kontakty ovlivňují. Cílem diplomové práce, je zjistit: „V čem současný způsob zprostředkování informací napomáhá a v čem brzdí možnosti poskytování asistovaných kontaktů?“ Při zkoumání zjišťuji, jaké aspekty ovlivňují možnosti poskytování asistovaných …více
Abstract:
This master´s thesis deals with awareness of service assisted custody transition and awareness of parts that immediately follow it and influence providing assisted custody transition. The aim of this thesis is to find out: “What´s the current way of providing information helps and what hinders the possibility of providing assisted custody transition?” During my research I figure out what aspects influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jitka Navrátilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií