Bc. Kristýna Rusnáková

Diplomová práce

Sanace rodiny - kontakt biologického rodiče s dítětem po jeho umístění mimo rodinu

The process of family rehabilitation - the contact of birth parent with the child, after the child was taken away from the family
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám kontaktem biologického rodiče s dítětem po jeho umístění mimo rodinu, který pojímám jako průnik témat náhradní péče a sanace rodiny. V teoretické části tedy nejprve popisuji tyto dvě oblasti. V náhradní péči o dítě rozlišuji péči náhradní rodinnou a péči náhradní výchovnou. V kapitole věnované sanaci rodiny nejprve definuji základní pojmy, poté vyjmenovávám služby …více
Abstract:
Within my thesis I describe the contact of birth parent with the child, after the child was taken away from the family. The description is pondered from two points of view: the surrogate care and station of the family. In the theoretical part, above mentioned point of view I described the surrogate care differs between the surrogate family care and surrogate institutional care. The capture defining …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Klára Šeďová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta