Bc. Petra Svobodová

Master's thesis

Nástroj pro zpracování výsledků měření v Red Hat Enterprise MRG

Measurement Control and Processing Tool for Red Hat Enterprise MRG
Abstract:
Cílem diplomové práce je návrh a implementace aplikace "qpid_benchmark_stats" pro zpracování měření propustnosti a časové odezvy produktu Red Hat Enterprise MRG Messaging. Aplikace je vyvíjena pod licencí Apache 2.0 a bude sloužit testovacímu týmu společnosti Red Hat k přesnějšímu určení naměřených hodnot propustnosti (throughput) a časové odezvy (latency) Red Hat Enterprise MRG Messaging brokeru, …more
Abstract:
The main goals of this diploma thesis are "qpid_benchmark_stats" application architecture and implementation for Red Hat Enterprise MRG Messaging system throughput and latency measurement including later data processing. The application is developed under the Apache license 2.0 and will be used by Red Hat MRG testing team to get more accurate message throughput and latency performance statistics, measured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2013
Accessible from:: 13. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Svobodová, Petra. Nástroj pro zpracování výsledků měření v Red Hat Enterprise MRG. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe