Bc. Martin Hatina

Bakalářská práce

Grafické uživatelské rozhraní pro projekt OpenLMI

Graphical interface for OpenLMI project
Abstract:
This thesis is dedicated to remote administration that uses DMTF standards and introduce reader to its basic issues. It also deals with some remote administration tools that implements principles of DMTF standards. Further the thesis describes graphical user interface of OpenLMI project that uses features functions of Qt Framework.
Abstract:
Táto práca sa venuje vzdialenej správe s využitím štandardov DMTF a uvádza čitateľa do jej základnej problematiky. Taktiež sa zaoberá niektorými nástrojmi vzdialenej správy, ktoré implementujú princípy štandardov DMTF. Práca ďalej popisuje grafické užívateľské rozhranie projektu OpenLMI, ktoré využíva vlastnosti a funkcie Qt Frameworku.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D., Mgr. Tomáš Smetana

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika