Mgr. Magdaléna Crhánová, Ph.D.

Doctoral thesis

Živé vakcíny, vrozená imunitní odpověď a kolonizace kuřat salmonelami.

Live vaccines, innate immune response and chicken colonisation with Salmonella
Anotácia:
Oslabené kmeny Salmonella enterica lze využít pro expresi heterologních antigenů. Schopnost sekrece proteinů však u atenuovaných kmenů salmonel nebyla studována. V první části své práce jsem proto porovnávala proteinovou sekreci u mutantů rfaL, rfaG, rfaC, lon, htrA, clpP, aroA, phoP a spoT-relA ve kmenech S. enterica serovar Typhimurium a Enteritidis. Defekt v sekreci proteinů byl zaznamenán u mutantů …viac
Abstract:
Attenuated strains of Salmonella enterica are frequently used as a vector for the expression of heterologous antigens. However, the ability of protein secretion in attenuated Salmonella strains has not been studied. In the first part of the study I have therefore compared protein secretion of S. enterica serovar Enteritidis and Typhimurium rfaL, rfaG, rfaC, lon, htrA, clpP, aroA, phoP and spoT-relA …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 10. 2012
  • Vedúci: doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D., prof. MVDr. Jiří Smola, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Doctoral programme / odbor:
Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology