Barbora OCZTOŠOVÁ

Bakalářská práce

Slovní zásoba v účebnicích češtiny pro německy mluvící cizince (frekvence slov)

Lexicon in textbooks of Czech for foreigners - German speaking (frequence)
Anotace:
V bakalářské práci jsme se zabývali frekvenční analýzou slovních druhů přítomné v učebnicích češtiny pro německy mluvící, vydané konkrétně v letech 1960 ? 2010. První část práce je věnována výuce češtiny jako cizího jazyka ve 20. a 21. století a to jak na českém území, tak i v germánských oblastech. V druhé části jsou charakterizovány vybrané učebnice podle stanovených kritérií. Poté porovnáváme vybrané …více
Abstract:
In bachelor thesis, we dealt with frequency analysis of word classes in czech student books for german-speaking learnes published between 1960 and 2010. First part is concerned with teaching of the czech language as foreign language in the 20th and 21st century, either in czech-speaking teritory or in german area. There are characterized selected books according to set criterias in the second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Hádková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

OCZTOŠOVÁ, Barbora. Slovní zásoba v účebnicích češtiny pro německy mluvící cizince (frekvence slov). Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta