Bc. Kateřina Dušková

Bakalářská práce

Mystery shopping

Mystery Shopping
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá metodou marketingového výzkumu zvanou Mystery shopping. Teoretická část je zaměřená na marketingový výzkum jako takový, popis jeho druhů a části. V další kapitole je popsán již samotný mystery shopping, jeho vymezení, slabiny, přednosti a v neposlední řadě fáze tohoto empirického šetření. V praktické části je popsána společnost Euronics, na jejichž třech prodejnách jsem …více
Abstract:
My work deals with a marketing research method called mystery shopping. The theoretical part of the paper is focused on marketing research as such describing its types and procedures. The next chapter describes mystery shopping, its definition, weaknesses, strengths and phases of the undergone empirical investigation. The practical part draws attention to the company Euronics, whose three stores were …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Michal Tomčík, PhD.
  • Oponent: Ing. Martin Švehla

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní