Ing. Jaroslava Krmela Vacková

absolventská práce studenta CŽV

Spánek a školní úspěšnost adolescentů

Sleep and academic performace of adolescents
Abstract:
Tato práce zkoumá vliv spánku na školní úspěšnost adolescentů. V teoretické části porovnává dosavadní provedené studie na toto téma, které vesměs dokazují vliv nedostatečného, nekvalitního, přerušovaného spánku ale i pozdní usínání na neurokognitivní funkce, emoční chování i sebekontrolu jedince. Tento vliv je v období adolescence navíc umocněn zvýšenou zátěží na dospívajícího jedince, který prochází …more
Abstract:
This paper looks into the impact of sleep on school performance of adolescents. The theoretical part compares previous studies conducted on the subject demonstrating the impact of inadequate sleep, poor sleep, interrupted sleep and later bedtimes on neurocognitive function, emotional behavior and self-control. During adolescence this impact is also enhanced by the increased load on adolescents passing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2016

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Iva Korábová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání

Mendel University in Brno

Institut of Lifelong Learning

celoživotní / field:
Educational sciences study / Teaching Specialized Subjects

Theses on a related topic

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses fs2pra fs2pra/2
14/6/2016
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
14/6/2016
Halíčková, K.
14/6/2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.