Mgr. Petra Hloušková

Bachelor's thesis

Aplikace metod analýzy přežití v hodnocení dat DNA mikročipů

Survival analysis methods in DNA microarray experiments
Abstract:
Technologie DNA mikročipů umožňuje sledovat expresi tisíce genů zároveň a představuje tak metodu s velkým vědecko-výzkumným potenciálem. V nedávných studiích bylo dokonce ukázáno, že genové expresní profily lze potenciálně použít pro předpověď přežití. Tato data však při hodnocení přináší řadu problémů, jsou totiž často velmi rozměrná, což způsobuje obtíže při statistickém zpracování dat, zvláště pokud …more
Abstract:
DNA microarrays allow the simultaneous measurement of thousands of gene expression levels and provides a powerful tool in clinical research. Recent studies have shown that gene expression profiles can potentially be used for predicting survival. Expression data are often high-dimensional, which makes statistical modeling more difficult and complex, especially when time to death is subject to right …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2009
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Pavlík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Budinská, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta