Bc. Jitka Mlčochová, Ph.D.

Diplomová práce

Studium signální dráhy EGFR a expresních profilů mikroRNA v predikci odpovědi na cílenou léčbu u pacientů s kolorektálním karcinomem

Study of the EGFR signaling pathway and microRNA expression profiles in response prediction to targeted therapy in colorectal cancer patients
Anotace:
Východisko: Terapeutické možnosti léčby metastatického kolorektálního karcinomu (mCRC) se rozšířily o anti-EGFR terapii (cetuximab, panitumumab), jež cílí a blokuje receptor pro epidermální růstový faktor (EGFR). Tato terapie je indikována jen pacientům s nemutovaným onkogenem KRAS (wt-KRAS), který je podmínkou pro úspěšnou léčbu. I přesto je klinický benefit léčby pozorován jen u přibližně pětiny …více
Abstract:
Introduction: Anti-EGFR therapy, which targets and blocks the epidermal growth factor receptor (EGFR) has extended therapeutic options for metastatic colorectal cancer (mCRC) treatment. This therapy is indicated only to patients with wild-type oncogene KRAS (wt-KRAS), because it is a condition for successful treatment. Even so, the clinical benefit of the therapy is observed only in approximately one …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Analytická biochemie