Bc. Tereza Klečková

Diplomová práce

Reporting zdravotních indikátorů ČR

Reporting of healthcare indicators in the Czech Republic
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na nastudování a realizaci různých přístupů k reportingu a vizualizaci indikátorů zdravotní péče s cílem jejich vyhodnocení na poli českého zdravotnictví mezi jednotlivými kraji, navíc i v mezinárodním kontextu, a to konkrétně v rámci států Evropské Unie. Na základě databází Národního zdravotnického systému byla vybrána a spočítána sada indikátorů, které tvořily podklad …více
Abstract:
This master's thesis is focused on the study of various approaches to reporting and visualization of health care indicators with the aim of their evaluation in the field of Czech health care among individual regions, and also in the international context, specifically within the European Union. Based on the databases of the National Health System, a set of indicators was selected and calculated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Daniel Klimeš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Matematická biologie