Mgr. Zdeněk Lysý

Bakalářská práce

Měkkýši z lokality Oslavany (baden,karpatská předhlubeň)

Molluscs from the locality Oslavany (Badenian,Carpathian Fporedeep)
Anotace:
Byla provedena terénní dokumentace současného stavu lokality Oslavany (baden, karpatská předhlubeň) a srovnání se stavem v 80. letech 20. století publikovaným Pappem et al. (1978). Bylo nalezeno 286 a z toho určeno 253 fragmentů schránek (10 druhů a 1 rod třídy Bivalvia a 3 druhy a 1 rod třídy Gastropoda), které byly systematicky zpracovány a fotograficky zdokumentovány.
Abstract:
There was performed a terrain documentation of the current state of the Oslavany region (Badenian, Carpathian Foredeep) and its comparison to its` status in the 80s of the 20th century published by Papp et al. (1978). 286 shell fragments were found, 253 of them were assigned (10 species and 1 genus of the Bivalvia class and 3 species and 1 genus of the Gastropoda class), which were systematically processed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geologie / Geologie