Mgr. Barbora Zouharová

Bakalářská práce

Geologie a paleontologie lokality Hřebenatkový útes (spodní baden, karpatská předhlubeň)

Geology and paleontology of the locality Hřebenatkový útes (Lower Badenian, Carpathian Foredeep)
Anotace:
V předložené bakalářské práci jsem shrnula poznatky dosavadních geologických i paleontologických studií Hřebenatkového útesu, provedla jsem terénní dokumentaci, vlastní sběr fosílií na lokalitě a srovnala jsem Hřebenatkový útes s Mechovkovým útesem u Podbřežic. Nalezené vzorky jsem systematicky zpracovala, determinovala jsem čtyři druhy mlžů, pět druhů mechovek a jeden druh žraloka (z toho tři druhy …více
Abstract:
In the presented bachelor´s thesis I summarized the previous geological and paleontological studies of the Hřebenatkový útes. I conducted field documentation, my own field collection of fossils and compared the Hřebenatkový útes with the Mechovkový útes near Podbřežice. I systematically processed the found samples, determined four species of bivalves, five species of bryozoans and one shark tooth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Šárka Hladilová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta