Bc. Lujza Medvecká

Diplomová práce

Diagenetická přeměna hornin karpatské předhlubně

Diagenetic trends in the Carpathian Foredeep
Abstract:
The aim of the thesis was to determine the degree of thermal transformation of the sedimentary rocks of the Carpathian Miocene with the vitrinite reflectance. The dispersed organic matter was also evaluated for the dominant of the maceral type. Based on this information, it is possible to characterize the expected paleo-depositional environment. There were 25 samples from 13 boreholes from the central …více
Abstract:
Cílem diplomové práce bylo určit stupeň tepelné přeměny hornin miocénu karpatské předhlubně pomocí odraznosti vitrinitu. V přítomné rozptýlené organické hmotě bylo stanoveno macerálové složení. Na základě této informace je možné charakterizovat paleo-sedimentační prostředí. K dispozici bylo 25 vzorků z 13 vrtů z centrální části karpatské předhlubně. U všech vzorků byla stanovena odraznost vitrinitu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta