Simona Nagyová

Bakalářská práce

Nozokomiální nákazy a jejich prevence

Nosocomial infection and its prevention
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou prevence a šíření nozokomiálních nákaz a je rozdělena do dvou částí teoretické a experimentální. První část zahrnuje zdroje, původce a způsob přenosu nozokomiálních nákaz, druhá část je zaměřena na hodnocení znalostí zdravotnických pracovníků v této problematice. Vše je pro lepší přehlednost zaznamenáno v grafech.
Abstract:
The bachelor thesis deals with the problematics of spreading and prevention of nosocomial infections. It is divided in two parts - theoretical and experimental. The first involves sources, originator and ways of transmission of the nosocomial infections, the latter evaluates the level of medical personnel knowledge in this problematics. Everything is recorded in graphs for better clarity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Karel Mencl, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nagyová, Simona. Nozokomiální nákazy a jejich prevence. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií