Bc. Sebastian Kuršel

Diplomová práce

Povolovací proces a jeho vliv na umístění stravovacího zařízení v území

Authorization process and its influence on the location of catering facility in the territory
Anotace:
Tématem diplomové práce je Povolovací proces a jeho vliv na umístění stravovacího zařízení v území. Cílem této práce je charakterizovat povolovací proces včetně okolností, jež ovlivňují umístění stravovacího zařízení v území. V práci je řešena výzkumná otázka znění: „Jaký je v konkrétním případě vliv povolovacího procesu na umístění stravovacího zařízení v území?“ Konkrétní případ představuje projekt …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the Authorization process and its influence on the location of catering facility in the territory. The aim of this work is to characterize the permitting process, including the circumstances that affect the location of catering facilities in the area. The thesis deals with the research question: "What is the impact of the permitting process on the location of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/ugsd6/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Josef Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze