David Preiss

Diplomová práce

Podnikatel a syndrom vyhoření

Entrepreneur and burnout
Anotace:
Diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření u konkrétního podnikatele. Práce obsahuje teoretickou část, ve které je popsán podnikatel a podnikání, následně stres jako hlavní spouštěč uvedeného psychického stavu, a také metody, jak jej průběžně odbourávat. Následuje definice syndromu vyhoření, jeho historie, příznaky, léčba a prevence.V praktické části autor popisuje syndrom vyhoření u konkrétního …více
Abstract:
The thesis deals with the burnout syndrome in a case of a particular entrepreneur. The thesis consists of a theoretical part which defines an entrepreneur and business, followed by the definiton of stress as the main trigger of this mental state, as well as methods to continuously reduce its impact. A definition of burnout syndrome, its history, symptoms, treatment and prevention follows.In the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2020
  • Vedoucí: Hana Lorencová
  • Oponent: Petr Cuber

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/80524

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management