Mgr. Ondřej Sáňka, Ph.D.

Doctoral thesis

Use of Geographic Information System in Environmental Science

Use of Geographic Information System in Environmental Science
Abstract:
Environmentální věda, jakožto mladá vědní disciplína, prochází v posledních desetiletích rychlým vývojem. Společně s populačním růstem a vznikem nových technologií roste rozmanitost a množství environmentálních problémů, což vede k diverzifikaci na více environmentálních disciplín. Jednou z nich je environmentální chemie, zabývající se chemickým znečištěním životního prostředí a jeho následky. Nicméně …more
Abstract:
Environmental science as a young scientific discipline is undergoing rapid development in recent decades. Together with population growth and the introduction of new technologies the variety and number of environmental issues is growing, resulting in diversification to more environmental disciplines. One of these is environmental chemistry, dealing with chemical pollution of the environment and its …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 1. 2016
  • Supervisor: doc. RNDr. Pavel Čupr, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc., doc. Ing. Branislav Vrana, PhD., doc. Ing. Miloš Zapletal, Dr.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta