Bc. Jana VOSTRÁ

Diplomová práce

Vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů

Development of the town Louny within the GIS environment
Anotace:
Pomocí dálkového průzkumu Země a metod geografických informačních systémů můžeme sledovat změny v krajině. Hlavním tématem a cílem této diplomové práce je zhodnotit vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů. V úvodu práce jsou charakterizovány přírodní podmínky v okolí města Louny, pojmy město a krajina či také stručná historie města. Nadále je popsána metodika práce. Poslední …více
Abstract:
The fundamental aim of this thesis is to evaluate the development of the town of Louny in the virtual environment of geographic information system. Landscape changes over time can be observed using Remote sensing and geographic information system. The introduction part aims to describe the environmental conditions around the town of Louny as well as to define the terms "town and "landscape". Furthermore …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 9. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VOSTRÁ, Jana. Vývoj města Louny v prostředí geografických informačních systémů. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí