Theses 

Podpora subjektivní pohody u lidí s dětskou mozkovou obrnou bez postižení kognitivních funkcí s využitím výtvarného programu – Michaela Vrátilová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Vychovatelství / Pedagogika volného času

Michaela Vrátilová

Bakalářská práce

Podpora subjektivní pohody u lidí s dětskou mozkovou obrnou bez postižení kognitivních funkcí s využitím výtvarného programu

Supporting the Well-being of the clients with Cerebral Palsy without Cognitive Disfunction through the Programme of Art Activities.

Anotace: Bakalářská práce se zabývá realizací a evaluací výtvarného programu "Čtyři roční období". Zaměřuje se na lidi s dětskou mozkovou obrnou z Jedličkova ústavu v Liberci. Výtvarný program je zaměřený na podporu subjektivní pohody (well-being) těchto lidí. Program proběhl v období od září 2015 do prosince 2015 v Centru denních služeb. Teoretická část nejprve vysvětluje základní pojmy, které souvisí s dětskou mozkovou obrnou, subjektivní pohodou a artefiletickou činností. V praktické části je popsána realizace výtvarného programu, tzn. popis výtvarného programu "Čtyři roční období", specifika skupiny i vyhodnocení jeho úspěšnosti pomocí dotazníků a strukturovaného interview, dále jsou v ní zahrnuty metodické listy a zakončení výtvarného programu.

Abstract: The Bachelor thesis deals with the realization of art program "Four Seasons". The program is focused on people with cerebral palsy from Jedlička´s Institute in Liberec. This Art program aims to promote subjective well-being of these people. The program took place in the period from September 2015 to December 2015 in the Day care centers. The theoretical part explains the basic concepts which are related to cerebral palsy, subjective well-being and art activities. The practical part describes the realization of the art program, It describes the artistic program "Four Seasons", characterization of the group, evaluation of its success using questionnaires and structured interview. Furthermore it includes methodology sheets and endings art program.

Klíčová slova: dětská mozková obrna DMO, subjektivní pohoda, artefiletika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=32894 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Vrátilová, Michaela. Podpora subjektivní pohody u lidí s dětskou mozkovou obrnou bez postižení kognitivních funkcí s využitím výtvarného programu. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 02:32, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz