Bc. Petr Šimek

Bakalářská práce

Compilation of Road-Traffic-Safety Glossary of Terms Bachelor’s Diploma Thesis

Compilation of Road-Traffic-Safety Glossary of Terms Bachelor’s Diploma Thesis
Anotace:
Tato předkládaná práce popisuje vytvoření dvojjazyčného anglicko-českého glosáře odborných termínů z oblasti bezpečnosti silničního provozu. Termíny z dané oblasti pocházejí z různých dokumentů, slovníků a glosářů. Jsou vybrány tak, aby obsáhly široký rozměr oblasti bezpečnosti silničního provozu. Anglické i české termíny v glosáři jsou uváděny s definicemi. První část práce se zabývá termíny a jejich …více
Abstract:
The primary aim of this thesis is the compilation of a bilingual English-Czech glossary of road-traffic-safety terms. The terms are extracted from various documents, dictionaries, and glossaries. They are selected in order to provide a cross-section of the domain of road traffic safety. Both the English terms as well as the Czech terms are provided with definitions. The first part of the thesis aims …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta