Bc. Michaela Trňáková

Bakalářská práce

Koncept originality v době 3D tisku

The concept of originality at the age of 3D print technology
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje otázce originality uměleckých děl, která vznikají s využitím technologie 3D tisku. Definuje základní znaky uměleckého díla a jeho originality a ty následně aplikuje na konkrétní umělecké objekty. Vychází přitom především z teoretiků Waltera Benjamina a Umberta Eca. Za pomoci komparativní analýzy hodnotí vliv opakovatelnosti tvorby uměleckého díla na jeho originalitu. Na případové …více
Abstract:
The thesis deals with the issue of originality within artworks created by 3D print technologies. The basic features of artwork as an original are defined and applied to particular objects of art, based on theories of Walter Benjamin and Umberto Eco. Comparative analysis is used to evaluate the influence of repeatability of artwork to its originality. The changes in perception of pieces of art are demonstrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Zdeněk Záhora
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta