Martina Dvořáková

Diplomová práce

Externí korporátní venturing

External Corporate Venturing
Anotace:
Tématem diplomové práce je externí korporátní venturing. Jedná se o propojení korporací a start-upů, které může pomocí využití externích inovací vést ke zvýšení konkurenceschopnosti velkých společností, a tedy i k jejich trvalé udržitelnosti. Hlavním cílem diplomové práce je identifikace klíčových faktorů úspěchu propojení vybrané korporace a start-upů. Naplnění hlavního cíle umožňuje splnění tří dílčích …více
Abstract:
The theme of this diploma thesis is external corporate venturing. It is an interconnection of corporations and start-ups which can, by using external innovations, lead to increased competitiveness of large companies and thus to their sustainability. The main goal of this diploma thesis is to identify the key success factors of the interconnection of a selected corporation and start-ups. The main goal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Jitka Srpová
  • Oponent: Michal Andera

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73441