Michal Borek

Bachelor's thesis

Genetické programování a jeho využití v existujících aplikacích pro tvorbu, optimalizaci a testování obchodních strategií trzích derivátů

Genetic programming and its use in existing applications for building, optimizing and testing the trading strategies in derivatives market
Abstract:
Práce se zabývá využitím genetického programování a genetických algoritmů pro tvorbu, testování a optimalizaci strategií pro obchodování na finančních trzích v existujících aplikacích, které pro tyto účely slouží. V teoretické části je v první řadě vysvětlena problematika evolučních algoritmů a zejména jejich podmnožin -- genetických algoritmů a genetického programování. Dále se teoretická část zabývá …more
Abstract:
The thesis deals with using of genetic programming and genetic algorithm to build, test and optimize trading strategies in existing applications that are used for these purposes. In theoretical part, the issue of evolutionary algorithms is primarily explained and in particular their subsets are described -- genetic algorithms and genetic programming. Furthermore, the theoretical part deals with trading …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 1. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2013
  • Supervisor: Milan Šimůnek
  • Reader: Petr Berka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/66018