Bc. Monika Rudecká

Master's thesis

Mikroenkapsulace materiálů s fázovým přechodem

Microencapsulation of Phase Change Materials
Anotácia:
Mikroenkapsulace materiálů schopných fázového přechodu tzv. PCM (Phase change mate-rials) nachází uplatnění v textilních materiálech určených pro lékařské aplikace, sportovní oděvy pro extrémní povětrnostní podmínky a také v oblasti skladování energie. Velmi často se používají látky na bázi parafinových vosků zapouzdřené v PS nebo PMMA. Cílem di-plomové práce je pomocí suspenzní polymerace připravit …viac
Abstract:
Phase Change Materials (PCM) microencapsulation is used in textile materials dedicated for medical application, extreme endurance sport cloths and also energy stocking field. Ma-terials based on Paraffin wax encapsulated in PS or PMMA are used very often. My disse-ration research goal is to introduce microencapsulation based on Polysterene by the suspen-sion polymeration. Thermal characteristics, morphology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Alena Kalendová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rudecká, Monika. Mikroenkapsulace materiálů s fázovým přechodem. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Master programme / odbor:
Chemistry and Materials Technology / Polymer Engineering