Bc. Hana Břeská

Bachelor's thesis

Využití metody VOKS u dětí s poruchou autistického spektra

Application of "the VOKS system" at children with autism spectrum disorder
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá využitím systému VOKS u dětí s poruchou autistického spektra, je rozdělená na dvě části. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola obsahuje definici pojmu poruchy autistického spektra, charakteristiku triády postižených funkcí, popisuje souvislost mezi autismem a mentálním postižením. Druhá kapitola se věnuje metodám alternativní a augmentativní komunikace …viac
Abstract:
Bachelor's thesis is focused on the application of the VOKS system at children with autism spectrum disorder, it is divided into two parts. The theoretical part consists of two chapters. Definition, characteristic autism spectrum disorders and description autism in connection with mental retardation are included in the first chapter. The second chapter deals with methods of the alternative and augmentative …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta