Bc. Kristýna Dufková

Diplomová práce

Charakteristika kmenů Pseudomonas aeruginosa pocházejících z infekcí močového traktu

Characterisation of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from infections of urinary tract
Anotace:
Nozokomiální infekce představují významný problém při léčbě imunokompromitovaných pacientů, a to nejen z hlediska komplikace samotné léčby, ale také z ekonomického hlediska. Močové infekce způsobené bakterií Pseudomonas aeruginosa jsou druhým nejčastějším onemocněním spojeným s hospitalizací pacienta. Jako alternativa k léčbě antibiotiky jsou v současnosti zvažovány pyociny, antibakteriální proteiny …více
Abstract:
Nosocomial infections represent a significant problem in a treatment of immunocompromised patients. Not only in the term of treatment itself but also in the economic point of view. Urinary infections caused by Pseudomonas aeruginosa are the second most common diseases associated with the patient´s hospitalization. These infections most commonly occur as a secondary infections after insertion of urinary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Veronika Holá, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martina Vaněrková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Speciální biologie