Bc. Simona HOŠKOVÁ

Diplomová práce

Gender stereotypy v procesu vzdělávání

Gender stereotyping in education
Anotace:
Tématem diplomové práce se staly genderové stereotypy, jejich výskyt a vliv na tři základní sféry života. Nejdříve na výchovu, nejen v prostředí rodiny, ale i při školních a mimoškolních aktivitách dětí. Poté na vzdělávání, které probíhá především ve školních institucích a jako poslední jsem zvolila oblast volby profese. Za stěžejní otázku, ke které jsem mířila v teoretické části, jsem zvolila uvědomování …více
Abstract:
The topic of thesis are gender stereotypes, their occurence and effect on three part of live. The first part is training, not only in the middle of family , but also training in the course of school and out of school childrens activities. The second part is education at school institutions. The last is part choice of career. The main question, especially on teoretical section of thesis, was how to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2011
Identifikátor: 17937

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Antonín Dolák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŠKOVÁ, Simona. Gender stereotypy v procesu vzdělávání. Brno, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 16. 03. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika