Bc. Anna Řeháková

Master's thesis

Analýza nových forem personálního marketingu. Organizační případová studie.

Analysis of new HR marketing forms. Organizational case study.
Abstract:
Diplomová práce je případovou studií zkoumající konkrétní příklad nevšední personálně-marketingové náborové kampaně. Cílem práce je podrobně analyzovat a prozkoumat efekt této kampaně na rozhodování a přilákání uchazečů. Tento cíl dále operacionalizujeme na 4 dílčí výzkumné otázky a zabýváme se tak: charakteristikou základních faktorů ovlivňujících zaměstnavatelskou značku a pracovní pozici (specifiky …more
Abstract:
The thesis is a case study dealing with a concrete case of an uncommon HR marketing recruitment campaign. The aim si to analyze and explore the campaign’s impact on appliants‘ decisions and attraction in detail. This aim is being elaborated into 4 partial questions: characteristics of the main factors affecting the employer brand and the job (management’s, organizational culture’s and job description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií