Ing. Veronika VEČERKOVÁ

Bachelor's thesis

Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace

Analysis of traffic state in the town of Zlin and the suggestion of solution of current situation
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá analýzou a řešením problémů v oblasti dopravy ve městě Zlín. V teoretické části definuje základní pojmy, uvádí legislativu, úřady a instituce působící v této oblasti v ČR. Dále práce vymezuje dopravní politiku ČR, projekty realizované v ČR v oblasti dopravy a v neposlední řadě je zde uvedena i charakteristika města Zlína. Praktická část popisuje aktuální stav jednotlivých …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis and the problem solving in the area of Zlin{\crq}s trans-port. In the theoretical part it{\crq}s defines the basic concepts, points out the legislation, the authorities and the institutions acting in the area of the traffic in the Czech Republic. Fur-thermore, this work limits transport policy of the Czech Republic, the realized projects in the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2007
Identifier: 5648

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2007
  • Supervisor: RNDr. Oldřich Hájek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VEČERKOVÁ, Veronika. Analýza dopravní situace ve Zlíně a možnosti řešení stávající situace . Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 05. 2007

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Bachelor programme / field:
Economic policy and administration / Public sector administration and regional development