Mgr. Petra Rejmontová

Bachelor's thesis

Oxidační stres u bakterií

Oxidative stress in bacteria
Abstract:
Oxidační stres je nevyhnutelnou součástí metabolismu aerobních bakterií. Radikály poškozují zejména DNA, lipidy a proteiny. Při nedostatečné obraně může oxidační poškození vést k výskytu mutací, proteolýze, či inhibici proteosyntésy. Ochrana bakterií před oxidačním poškozením je postavena na syntéze antioxidantů a tvorbě opravných mechanismů. Protože cytoplazmatický protein FerB bakterie Paracoccus …more
Abstract:
Oxidative stress is inevitable part of metabolism of aerobic bakteria. The main targets of radicals are DNA, lipids and proteins. The inadequate defence may leed to mutations, proteolysis or inhibition of protein synthesis. The protection of bacteria against oxidative damage is based on synthesis of antioxidants and production of reparative mechanisms. Since the cytoplasmic protein FerB of Paracoccus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 1. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 2. 2011
  • Supervisor: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta