Mgr. Veronika Zemanová

Master's thesis

Náhradní mateřství: hrozba nebo pomoc? Právně-filozofická analýza problému

Surogacy: A Denger or Help? Legal-Philosophical Analysis of the Problem.
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku náhradního mateřství, především ve spojitosti s legalizací daného institutu v České republice. V této souvislosti se práce snaží odpovědět, zda náhradní mateřství představuje pomoc, nebo společenskou hrozbu. A jaká úskalí jsou spojená s jeho uplatňováním. Práce začíná vymezením pojmů matka a mateřství v návaznosti na významový rozpad jednoty matky. Následuje …more
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issues of surrogacy motherhood, mainly in connection with legalisation of that institute in the Czech republic. In this context the thesis tries to answer, whether the surrogacy motherhood presents help or social danger. And what difficulties are conected with its application. The thesis starts with definition of the terms mother and motherhood in conection with disintegration …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 3. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Reader: JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta