Mgr. Veronika Zemanová

Diplomová práce

Náhradní mateřství: hrozba nebo pomoc? Právně-filozofická analýza problému

Surogacy: A Denger or Help? Legal-Philosophical Analysis of the Problem.
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku náhradního mateřství, především ve spojitosti s legalizací daného institutu v České republice. V této souvislosti se práce snaží odpovědět, zda náhradní mateřství představuje pomoc, nebo společenskou hrozbu. A jaká úskalí jsou spojená s jeho uplatňováním. Práce začíná vymezením pojmů matka a mateřství v návaznosti na významový rozpad jednoty matky. Následuje …více
Abstract:
The diploma thesis focuses on the issues of surrogacy motherhood, mainly in connection with legalisation of that institute in the Czech republic. In this context the thesis tries to answer, whether the surrogacy motherhood presents help or social danger. And what difficulties are conected with its application. The thesis starts with definition of the terms mother and motherhood in conection with disintegration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
  • Oponent: JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta