Alexandr Benda

Bakalářská práce

Návrh aplikace bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky

Proposal of the use of unmanned aerial systems (UAS) at the Customs Administration of the Czech Republic
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá návrhem využití bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky. Cílem práce je zhodnotit a navrhnout možná využití bezpilotních systémů při plnění vybraných úkolů Celní správy České republiky. Součástí tohoto návrhu je také návrh na vybavení bezpilotního systému vhodným příslušenstvím. V práci jsou nejprve popsána bezpilotní letadla a poté jsou rozdělena podle …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with proposal of the use of unmanned aerial systems (UAS) at the Customs Administration of the Czech Republic. The aim is to evaluate and propose the use of unmanned systems with execution of the tasks of the Customs Administration of the Czech Republic. This proposal includes also a proposal of equipment for unmanned aerial system with suitable accessories. In the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: Marek Hütter
  • Oponent: Peter Kovacs

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava