Mgr. Michal Němeček

Master's thesis

Komparace rytmických schopností tanečníků street dance a tanečního sportu

Comparison of rhytmic abilities of street dance and dance sport dancers
Anotácia:
CÍL: Cílem této práce je porovnat úroveň rytmických schopností tanečníků street dance a tanečního sportu. METODY: Pomocí testové baterie, složené ze standardizovaných i nestandardizovaných testů, proběhlo šetření na dvou skupinách, s celkovým počtem 50 respondentů (25 street dance a 25 taneční sport) obou pohlaví (muži 21 a ženy 29), u nichž byly zjišťovány schopnosti rytmické percepce a realizace …viac
Abstract:
AIM: The aim of the thesis is to compare the level of rhythmic abilities of street dancers and DanceSport dancers. METHODS: Using a range of tests composed of standardized and non-standardized tests, a research has been carried out inquiring two groups of people. The groups were comprised of 50 people in total (25 street dancers and 25 DanceSport dancers) and of both genders (21 men and 29 women), …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Miriam Kalichová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Sebera, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masaryk University

Faculty of Sports Studies

Master programme / odbor:
Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education

Práce na příbuzné téma