Ing. Kristýna Kadlecová

Bakalářská práce

Marketing Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře

Marketing of the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je marketing galerií aplikovaný konkrétně na Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře. První část práce se věnuje definování a vysvětlení pojmů a teorii správného cíleného marketingu umění a kulturního dědictví. Zdrojem těchto informací je odborná literatura. Zároveň se v této části stručně porovnává současný marketing Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře s marketingem …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is marketing of galleries applied specifically to Gallery of the Central Bohemian Region in Kutna Hora. The first part of thesis is dedicated to defining and explaining of therms and theory of the correct targeted marketing of arts and cultural heritage. The source of these informations is specialized literature. At the same time this section briefly compares the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Václav Jánoščík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní