Nikola SCHNEIDEROVÁ

Bakalářská práce

Vliv podávaných pokrmů na spokojenost pacientů v Nemocnici Prachatice a.s.

Effect of served food on the satisfaction of Patients in the Prachatice Hospital.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje zejména na hodnocení podmínek a kvality stravování pacientů a zaměstnanců Nemocnice Prachatice a.s. Její podstatou je získání názorů jak pacientů, tak i zaměstnanců na kvalitu podávané nemocniční stravy, popis a vyhodnocení stravovacího provozu se zaměřením na kvalitu a čerstvost potravin. Cílem šetření bylo zjistit, zda podávané pokrmy odpovídají výživovému doporučení …více
Abstract:
This Bachelor thesis is especially focused on evaluation of the conditions and quality of catering for patients and staff of the Prachatice hospital a.s.. Its subject is gaining opinions of both patients and employees on the quality of the served hospital meals and on description and assessment of the catering facilities with focus on quality and freshness of food. The aim of this research was to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2014
Zveřejnit od: 12. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: RNDr. Jana Krejsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHNEIDEROVÁ, Nikola. Vliv podávaných pokrmů na spokojenost pacientů v Nemocnici Prachatice a.s.. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 12. 8. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses fyv9rf fyv9rf/2
12. 8. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
12. 8. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.