Aneta Bednářová

Bakalářská práce

Konkurence na železnici na Slovensku

Open Access Railway Competition in Slovakia
Anotace:
Předmětem bakalářské práce je zjistit dopady open access na vývoj cen v osobní železniční dopravě na Slovensku Práce analyzuje ceny na trati Bratislava – Žilina – Košice, kde začalo po otevření trhu působit více dopravců. První část popisuje vývoj open access v zahraničí, druhá část možnosti konkurenční výhody a zkoumá cenové strategie. Ve třetí části se práce věnuje vývoji open access na Slovensku …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis is to determine the effects of open access to the development of prices in passenger rail transport in Slovakia. The thesis analyzes the prices on the Bratislava - Žilina - Košice line, where more carriers started to operate after the opening of the market. The first part describes the development of open access abroad, the second part the possibilities of competitive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Tomeš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tomáš Paleta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika