Mgr. Iva Katzerová

Diplomová práce

Rasa jako důvod pronásledování

Race as the Ground of Persecution
Anotace:
Cílem práce bylo zmapovat oblasti, ze kterých je možné vytvořit celkový obraz právního vnímání pojmu „rasové pronásledování“, a to jak v mezinárodních právních dokumentech, tak také v souvislosti s evropským aquis a českou úpravou. Práce se také zabývá otázkou definice pojmu „rasa“, problematikou rasismu a rasové diskriminace. Celek je doplněn praktickou částí, obsahující nejdůležitější judikaturu …více
Abstract:
This work deals with legal aspects of refugee status in connection with „race as the ground of persecution“. The aim was particularly to look into the areas, which are able to create a better view in perception of the concept of „racial persecution“. In both the international law treaties and in the framework of european aquis communitaire and national jurisdiction and in the same time to conjoin those …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 1. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2007
  • Vedoucí: prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo