Mgr. Kateřina Guziurová

Bachelor's thesis

Rozložení stravy během den a obezita

Distribution of food during the day and obesity
Abstract:
Předkládaná práce se zabývá dosavadními výsledky týkajících se rozložením stravy během dne a obezitou. Studie se zabývaly frekvencí jídla během dne (3 vs. 5-6 porcí jídel), pravidelností či dobou příjmu jídla (ráno vs. večer). Primárním účelem bylo zjišťování vlivu rozložení stravy na složení těla, různé zdravotní markery, cirkadiánní rytmus, termický efekt potravy či pocit sytosti. V praktické části …more
Abstract:
This thesis deals with the existing results concerning the distribution of food during the day and obesity. Studies investigated the frequency of meals during the day (3 vs. 5-6 servings of meals), regularity or time eating (morning vs. evening). The primary purpose was to determine the effect of diet on the distribution of body composition, various health markers, circadian rhythm, the thermic effect …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Daňková
  • Reader: Mgr. Veronika Suchodolová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Bachelor programme / field:
Specializations in Health Science / Dietitian

Theses on a related topic