Bc. Markéta Bufková, DiS.

Bakalářská práce

Domácí násilí

Domestic violence
Anotace:
Téma mé bakalářské práce je domácí násilí. Tato bakalářská práce navazuje na moji absolventskou práci, která má téma také domácí násilí. Rozšířila jsem ji na základě své osobní motivace získat nové poznatky o této problematice. Moje práce obsahuje pojem domácího násilí, příčiny. U příčin se zaměřuji především na duševní nemoci, výchovu dětí a jejich trestání. Zaměřuji se na pachatele i oběti domácího …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is domestic violence. This thesis follows my graduation thesis. I expanded it based on my personal motivation to gain new knowledge about this issue. My thesis includes the concept of domestic violence, causes. I focus mainly on mental disorders, raising children and punishing them. I focus on offenders and victims of domestic violence. I mention possible crimes related …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 8. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dana Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní