Theses 

Poruchy sexuální preference (sexuální deviace) a duševní poruchy – Kristýna Matoušová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Kristýna Matoušová

Bakalářská práce

Poruchy sexuální preference (sexuální deviace) a duševní poruchy

Disorders of Sexual preferences (Paraphilias) and Mental Disorders

Anotace: Cílem práce je shrnout poznatky z oblasti poruch sexuální preference a duševních poruch, které by měl orgán činný v trestním řízení znát. Jednotlivé poruchy jsou detailněji vysvětleny, tedy i s objasněním , jaký mají tyto poruchy dopad na sexuálně motivované jednání člověka, který je v rozporu se zájmy chráněnými. Dále je uvedeno, jaká existují ochranná opatření a jak se tyto poruchy znalecky zkoumají. V poslední části jsou uvedeny konkrétní případy sexuálních deviací.

Abstract: The aim of the bacheolor thesis is to summarize the knowledge from the area of ​​disorders of sexual preferences and mental disorders that the competent authority should have in criminal proceedings. Individual disorders are explained in more detail, thus also explaining how these disorders affect the sexual motivated behavior of a person that is in conflict with the protected interests. It is also stated what protective measures exist and how these disorders are investigated. In the last part of the thesis, specific cases of selected sexual disorders are presented.

Klíčová slova: Poruchy sexuální preference, duševní poruchy, ochranná opatření, znalecký posudek

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: MUDr. Ladislav Procházka
  • Oponent: PhDr. Veronika Anna Polišenská, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 20:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz