Bc. Lukáš KŘÍŽEK

Diplomová práce

Uživatelské rozhraní pro adaptivní algoritmy globální optimalizace v Matlabu

Matlab User Interface for Adaptive Algorithms of Global Optimization
Anotace:
Tato diplomová práce má za cíl analyzovat uživatelské potřeby při použití adaptivních algoritmů globální optimalizace a implementovat uživatelské rozhraní v programu MATLAB pro jejich pohodlné využití. Témata kapitol jsou adaptivní algoritmy globální optimalizace a MATLAB, analýza uživatelských potřeb, návrh a implementace uživatelského rozhraní a ověření implementace na testovacích funkcích.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is the analysis of user needs when working with adaptive algorithms of global optimalization and to implement user interface in MATLAB program for their comfortable use. Topics of chapters are adaptive algorithms of global optimalization and MATLAB, analysis of user needs, design and implementation of user interface and verification of implementation on test functions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘÍŽEK, Lukáš. Uživatelské rozhraní pro adaptivní algoritmy globální optimalizace v Matlabu. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta