Martin Wenzl

Bakalářská práce

Recognition and Classification Methods for Collection of Images

Recognition and Classification Methods for Collection of Images
Anotace:
Zrak je smyslem, kterým lidé interpretují svět kolem nich. Počítačová vize je obor, který se snaží zautomatizovat úlohy, ke kterým je třeba lidský zrak. Rozpoznání objektů a klasifikace obrázků jsou techniky počítačové vize. Tyto techniky propůjčují počítačům schopnost extrahovat znalosti a porozumění z obrázků a videí. Když počítač porozumí vizuální informaci, může pak na základě této informace konat …více
Abstract:
Vision is a sense that humans use to perceive and understand the world. Computer vision is a field of study that helps to automate tasks that require human vision system. Object recognition and image classification are essential fields of study in the field of computer vision. They lend computers and machines the power to extract high-level understanding from images and videos. On such understanding …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Novotný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Matematická informatika