Bc. Magda Hájková

Diplomová práce

Hodnocení a výběr žádostí o podporu z prostředků vybraného OP

Evaluation Process of the Project Proposals - Selected Operational Program
Anotace:
Cílem této diplomové práce je popsat a vyhodnotit systém a proces výběru žádostí, které se uchází o podporu ze strukturálních a investičních fondů Evropské unie na příkladu operačního programu. V teoretické části je popsána problematika projektového cyklu a obecné struktury projektové žádosti tak, jak je stanovena Evropskou komisí a souvisejícími metodikami a doporučeními. Praktická část navazuje na …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to describe and assess the system and process of choosing proposals which apply for the support from the European union structural and investment funds. This will be shown on the example of an operational programme. In the theoretical part the topic of project cycle is described, as well as the general structure of the project proposal as it is specified by European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Petr Halámek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Richard Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta