Bc. Sabina Klíčová

Bakalářská práce

Pojem rodina jako mobilizující strategie

The concept of the family as mobilizing strategy
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje využívání pojmu rodina při mobilizačních strategií u sdružení Aliancia za rodinu. Cíleně se zaměřuje na iniciované Referendum na ochranu rodiny, kdy autorka provádí kritickou diskurzivní analýzu propagačních materiálů a otázek užitých v referendu. Důraz je kladen na mocenské vztahy a koncept sexuálního občanství. V teoretické části jsou podrobně představeny koncepty rodiny …více
Abstract:
This bachelor thesis pursues usage of the term family by mobilization strategies by the Alliance for family association. It aims on initiated Referendum for family protection where the author implements a critical discursive analysis of propagation materials and questions usable in the referendum. Emphasis is put on relations of power and the concept of sexual citizenship. In the theoretical part, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Matouš Jelínek, M.Phil.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií